PNF

PNF jest metodą rehabilitacji powszechnie stosowaną w przypadku schorzeń neurologicznych, a także w dziedzinie ortopedii. Ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych np. po operacjach ortopedycznych, po urazach stawu kolanowego, w skoliozach, w porażniach połowiczych ciała, przy niedowładzie kończyny dolnej, po porażeniu splotu ramiennego, w porażeniach spastycznych itd.

U dzieci również w celu NORMALIZACJI NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I NAUKI PRAWIDŁOWEGO RUCHU.

Filozofia koncepcji PNF uwzględnia przede wszystkim globalną obserwację pacjenta, aktywizowanie chorej części ciała poprzez zdrowe partie ciała, poprawę aktywności życia codziennego (ADLs).

Celem rehabilitacji według koncepcji PNF jest poprawa

1. mobilności,

2. stabilności,

3. koordynacji

4. wytrzymałości i zręczności.