KURS FIZJOWIDZENIE

FIZJOWIDZENIE

DATA SZKOLENIA:  18-19.11.2023 (sobota i niedziela)
MIEJSCE: Centrum Zdrowia AGVITA, Promienista 6, 60-288 Poznań
ILOŚĆ GODZIN: sobota 9.00 – 17.00 / niedziela 8.00 – 14.00
CENA: 1.100 zł brutto (w cenie: certyfikat, materiały szkoleniowe, kawa, herbata, przekąski)
DLA KOGO JEST DEDYKOWANE SZKOLENIE?
Fizjoterapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, lekarze, studenci, terapeuci widzenia.

OPIS SZKOLENIA

Dlaczego potrzebujemy metod integrujących techniki pracy fizjoterapeutów i zespołu psychologiczno-pedagogicznego?
Celem każdej terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka jako odrębnej istoty opanowującej na miarę swoich możliwości coraz to nowe kompetencje motoryczne i poznawcze.
Pracując przez wiele lat nad wspomaganiem rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną zadawaliśmy sobie pytania:

  • Czy dziecko przeniesie efekty żmudnych ćwiczeń mięśni na działanie, jeżeli nie zgeneralizuje ich w zabawach wzrokowo-poznawczych w znanej sobie i szerszej przestrzeni?
  • Czy bez znajomości podstaw odruchowych wzorców ruchowych w układzie nerwowym oraz zrozumienia tego co jest skutkiem zaburzeń neurologicznych, co problemem wzrokowym, a co niepełnosprawnością intelektualną jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością nie potrafią spełnić naszych (pedagogicznych) oczekiwań?
  • Czy jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić jakąkolwiek funkcjonalną diagnozę (np. funkcjonalną diagnozę widzenia) bez ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin?

Naszą odpowiedzią jest podejście zawarte w proponowanej przez nas autorskiej metodzie Fizjowidzeniu.

CEL FIZJOWIDZENIA to wspomaganie funkcjonowania dziecka w jego środowisku (domu, żłobku, przedszkolu, szkole, przestrzeni otwartej). Fizjowidzenie choć kształtuje funkcje wzrokowe i ruchowe, nie skupia się na mięśniach i tkankach i tym jak dziecko widzi, ale na sposobie korzystania z jego zasobów fizycznych, sensorycznych i poznawczych.

 CEL GŁÓWNY: maksymalne wzmocnienie potencjału dziecka i wprowadzenie strategii funkcjonalnych możliwych do osiągnięcia dla danego dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA

SOBOTA
8.30 – 10.00 ​​Ocena sprawności wzrokowo-ruchowej, ocena funkcjonalna ruchowa, sensoryczna i wzrokowa dziecka
10.00 – 10.15 ​Przerwa
10.15 – 12.15 ​Analiza wzorców ruchowych dziecka
12.15 – 12.30​ Przerwa
12.30 – 14.00​ Wpływ odruchów na wzorce ruchowe i wzrokowe dziecka
14.00 – 14.30 ​Przerwa 
14.30 – 16.30 ​Samoregulacja małego dziecka, aspekt sensoryczny w rozwoju dziecka, strategie wsparcia motorycznego dziecka w pozycjach i przemieszczaniu się oraz zmianach pozycji
NIEDZIELA
8.00 -9.30 ​​Wyznaczanie obszaru wsparcia umiejętności wzrokowych i ruchowych ze skupieniem się na aspekcie funkcjonalnym i strefie najbliższego rozwoju
9.30 – 9.45​​ Przerwa 
9.45 – 11.15​​ Dostosowania wzrokowe, studium przypadków
11.15 – 11.30 ​Przerwa 
11.30 – 13.00 ​Warsztaty praktyczne
13.00 – 14.00 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów

PROWADZĄCY

BEATA WASICKA

INSTRUKTOR Koncepcji NDT BOBATH -mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath.

Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic, po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath.

AGATA HOŁUBOWICZ

mgr. pedagogiki specjalnej, oligoferenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi, słabo widzącymi z różnymi dodatkowymi niepełnosprawnościami. Prowadzi terapię dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Diagnozuje widzenie u dzieci, wspomaga rozwój i funkcje wzrokowe. Prowadzi terapię wzroku u dzieci z niewielkim stopniem niedowidzenia, które ze względu na problemy okomotoryczne, mają trudności szkolne w zakresie czytania i pisania.

Wiele lat pracowała w jedynym na Pomorzu Ośrodku Wczesnego wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie jako rehabilitant wzroku diagnozujący i wspomagający możliwości wzrokowe dzieci słabowidzących oraz dzieci z problemami neurologicznymi i korowymi zaburzeniami widzenia. Do tego ośrodka trafiają prawie wszystkie niewidome i słabowidzące dzieci z Pomorza. Pionierka terapii wspólnej zwaną FIZJO-WIDZENIEM. Trener programu INSITE-WZROK. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Jest osobą bardzo zaangażowaną w proces terapii.

ZAPIS NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIA proszę przesyłać na adres: mm.bobath@wp.pl / Pilny kontakt tel: 693-818-869.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Bank Pekao 40 1240 6579 1111 0011 1968 1991

Zaliczka w kwocie 200zł jest płatna w ciągu 5 dni od zapisu na szkolenie. Pozostałą kwotę 900zł należy wpłacić do dnia 27.10.2023 r.

Nazwa odbiorcy :
Bobath Bobas Fizjoterapia Dzieci Małgorzata Marciniak

60-158 Poznań, ul. Jana Keplera 4e/7


Tytuł wpłaty:
Zaliczka na kurs Fizjowidzenie oraz Imię i Nazwisko.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wraz z zapisem na szkolenie, wyrażają Państwo zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana.


Organizator szkolenia:

Bobath Bobas Fizjoterapia Dzieci Małgorzata Marciniak

ul. Jana Keplera 4e/7, 60-158 Poznań

NIP 668-188-45-22 / Regon 302487534