NDT Bobath

Koncepcja powstała i zaczęła się rozwijać w latach 40-tych XX wieku w Londynie. Zapoczątkowali ją Berta Bobath – fizjoterapeutka i jej mąż, Karol Bobath – neurolog. Skrót NDT oznacza neurodevelopmental treamtment, czyli leczenie neurorozwojowe według założeń państwa Bobath. Koncepcja ewoluowała z biegiem lat, a na przełomie lat 50-tych i 60-tych została zmodyfikowana przez dr Elisabeth Koeng – lekarza pediatrę i Mary Quinton – fizjoterapeutkę. Metoda ta trafiła do Polski w 1988 roku i od tamtej pory jest powszechnie stosowana przez fizjoterapeutów.

NDT BOBATH

UCZY NIEZALEŻNOŚCI

W ŻYCIU

Koncepcja NDT bobath jest:

 1. dla dzieci 0+
 2. dla dzieci w różnym wieku
 3. rozwojowa
 4. bezpieczna
 5. różnorodna
 6. wdrażana płynnie w cykl codziennej opieki nad noworodkiem

ZASTOSOWANIE metody NDT Bobath u najmłodszych dzieci w podstawowej opiece również w domu:

 • zabiegi pielęgnacyjne tj, podnoszenie i pozycje do noszenia, rozbieranie/ubieranie, zmiana pieluszki, kąpiel
 • pozycje do karmienia piersią/butelką
 • tworzenie schematu ciała niemowlęcia
 • czucie linii środkowej ciała
 • rozwój przez zabawę

USPRAWNIANIE metodą NDT Bobath zostało opisane tutaj https://www.bobathbobas.pl/rehabilitacja/

Planując tryb i charakter usprawniania sporządza się program rehabilitacji w oparciu o cele SMART, które dzielimy na 2 grupy. Pierwszą grupą są cele, które chcemy osiągnąć np. za miesiąc (bliższe), a drugą grupę stanowią te cele, które chcielibyśmy osiągnąć za pół roku/rok (dalsze).

Planowanie terapii dziecka dostosowuję ZAWSZE INDYWIDUALNIE, uzwględniając wiek i aktualny stan funkcjonalny pacjenta, jego możliwości fizyczne, zdolności i potrzeby.

Można mnie znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia NDT BOBATH http://www.ndt-bobath.pl/znajdz-terapeute/